ORHAN TAYLAN

"RESİM SERGİSİ"

Orhan Taylan – I

Orhan Taylan – I

100x80 cm, tuval üz. yağlıboya, 2011

Orhan Taylan – II

Orhan Taylan – II

180x120 cm, tuval üz. yağlıboya, 2013

Orhan Taylan – III

Orhan Taylan – III

100x80 cm, tuval üz. yağlıboya, 2007

Orhan Taylan – IV

Orhan Taylan – IV

120x90 cm, tuval üz. yağlıboya, 2008

Orhan Taylan – V

Orhan Taylan – V

120x90 cm, tuval üz. yağlıboya, 2010

Orhan Taylan – VI

Orhan Taylan – VI

100x80 cm, tuval üz. yağlıboya, 2006

Orhan Taylan – VII

Orhan Taylan – VII

100x80 cm, tuval üz. yağlıboya, 2011

Orhan Taylan – VIII

Orhan Taylan – VIII

66x98 cm, tuval üz. yağlıboya, 2007

Orhan Taylan – IX

Orhan Taylan – IX

78x58 cm, tuval üz. yağlıboya, 2008

Orhan Taylan – X

Orhan Taylan – X

78x58 cm, tuval üz. yağlıboya, 2008

Orhan Taylan – XI

Orhan Taylan – XI

60x80 cm, tuval üz. yağlıboya, 2005

Orhan Taylan – XII

Orhan Taylan – XII

80x60 cm, tuval üz. yağlıboya, 2011

Page 1 of 212»