ARYA KARİN SOFUOĞLU & ASLI OGANER

BEAUTY AND THE BEAST

Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl I

Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl I

140x100cm, tuval üz. akrilik, 2012
Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl II

Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl II

140x100cm, tuval üz. akrilik, 2012
Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl III

Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl III

140x100cm, tuval üz. akrilik, 2012
Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl IV

Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl IV

140x100cm, tuval üz. akrilik, 2012
Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl V

Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl V

140x100cm, tuval üz. akrilik, 2012
Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl VI

Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl VI

140x100cm, tuval üz. akrilik, 2012
Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl VII

Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl VII

140x100cm, tuval üz. akrilik, 2012
Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl VIII

Arya Karin Sofuoğlu – Toxic Girl VIII

140x160cm, tuval üz. akrilik, 2012
Aslı Oganer – Dream I

Aslı Oganer – Dream I

120x180cm, tuval üz. akrilik, 2012
Aslı Oganer – Dream II

Aslı Oganer – Dream II

120x180cm, tuval üz. akrilik, 2012
Aslı Oganer – Dream III

Aslı Oganer – Dream III

120x180cm, tuval üz. akrilik, 2012
Aslı Oganer – Dream IV

Aslı Oganer – Dream IV

120x180cm, tuval üz. akrilik, 2012
Aslı Oganer – Dream V

Aslı Oganer – Dream V

120x180cm, tuval üz. akrilik, 2012