SERDAR AKKILIÇ

FROM DUSK TILL DAWN

Serdar Akkılıç – From Dusk Till Dawn I

Serdar Akkılıç – From Dusk Till Dawn I

160x280 cm, diptik, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – From Dusk Till Dawn II

Serdar Akkılıç – From Dusk Till Dawn II

160x140 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Oz

Serdar Akkılıç – Oz

100x160 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Black Hole

Serdar Akkılıç – Black Hole

130x130 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Two Miles

Serdar Akkılıç – Two Miles

130x130 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – 015 Express

Serdar Akkılıç – 015 Express

130x130 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – For Banksy

Serdar Akkılıç – For Banksy

80x110 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Sunday

Serdar Akkılıç – Sunday

140x100 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Home

Serdar Akkılıç – Home

50x100 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Hope

Serdar Akkılıç – Hope

80x110 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Inception

Serdar Akkılıç – Inception

160x100 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Puppet Master

Serdar Akkılıç – Puppet Master

160x100 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Messenger

Serdar Akkılıç – Messenger

140x100 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Super 8

Serdar Akkılıç – Super 8

130x130 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Raven I

Serdar Akkılıç – Raven I

80x100 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Raven II

Serdar Akkılıç – Raven II

70x100 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Raven III

Serdar Akkılıç – Raven III

70x50 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Holy Machine

Serdar Akkılıç – Holy Machine

70x80 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Explosion

Serdar Akkılıç – Explosion

100x70 cm, tuval üz. akrilik, 2015
Serdar Akkılıç – Blossoms

Serdar Akkılıç – Blossoms

70x100 cm, tuval üz. akrilik, 2015