Meryem Salahi – Soyut Kompozisyon I

130×130 cm, tuval üz. yağlıboya, 2012, imzalı

Meryem Salahi – Soyut Kompozisyon I

130×130 cm, tuval üz. yağlıboya, 2012, imzalı

Yorum yapın