İbrahim Tayfur – Kompozisyon V

30×30 cm, tuval üz. karışık teknik, 2013

İbrahim Tayfur – Kompozisyon V

30×30 cm, tuval üz. karışık teknik, 2013

Yorum yapın