Meryem Salahi – Soyut Kompozisyon II

100×130 cm, tuval üz. yağlıboya, 2012, imzalı

Meryem Salahi – Soyut Kompozisyon II

100×130 cm, tuval üz. yağlıboya, 2012, imzalı

Yorum yapın